CiU impulsa que l’aranès sigui llengua vehicular a l’Aran i tingui caràcter preferent a les administracions públiques que hi presten serveis

Àlex Moga celebra que el Parlament aprovi les esmenes de CiU que “enforteixen la singularitat de l’Aran des d’un treball conjunt de respecte i estima dins la nació catalana”
Àlex Moga, diputat de CiU al Parlament de Catalunya i alcalde de Vielha, ha mostrat la seva satisfacció després d’aconseguir que el Ple del Parlament de Catalunya aprovés una moció en la qual es demana “continuar defensant que l’aranès sigui llengua vehicular en el sistema educatiu de l’Aran” i “el seu caràcter preferent en l’ús a les administracions públiques que presten serveis a l’Aran”. Així ho recullen les esmenes de CiU que han estat aprovades i incorporades a la moció sobre la singularitat de l’Aran que avui s’ha debatut al Ple.
Concretament, es demana “defensar des de l’àmbit polític, jurídic i educatiu el caràcter vehicular de la llengua occitana, aranès a l’Aran, en el sistema educatiu al territori de l’Aran, així com el seu caràcter preferent en l’ús de les Administracions públiques que presten serveis a l’Aran, d’acord amb allò que preveuen els articles 6 i 36 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.
Moga, que ha fet la seva intervenció en aranès, ha afirmat que en un inici aquesta moció era “reiterativa” però que gràcies a les esmenes de CiU s’aconsegueix “enfortir la singularitat de l’Aran” i “reconèixer la seva identitat nacional, des d’un treball conjunt de respecte i estima dins la nació catalana”.
Així doncs, també s’ha arribat a un acord per tal de reiterar el compromís adoptat en una moció anterior sobre l’autogovern del poble aranès, en el sentit de “reconèixer, emparar i respectar la singularitat nacional, dins de Catalunya, de l’Aran, entitat territorial objecte d’una particular protecció per mitjà d’un règim jurídic especial”. I amb aquesta finalitat, es dóna suport a la ponència conjunta que redacta la nova llei sobre el règim especial de l’Aran per “aprovar la llei en el termini més breu possible”.
Sobre la distribució territorial, s’exposa que tant la nova llei de governs locals com la nova llei sobre el règim especial de l’Aran “han de mantenir i concretar el principi d’acord amb el qual l’Aran no pot restar inclosa en cap divisió territorial de Catalunya que no sigui ella mateixa, recollit a l’article 3 de la vigent Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de l’Aran”.