Convergència Democràtica Aranesa ha demanat a CiU que incorpori al programa electoral i per tant com a compromís amb l’Aran per la propera legislatura, el reconeixement de la realitat nacional d’Aran dins de Catalunya i un nou marc econòmic i polític per a l’Aran.

“El reconeixement nacional d’Aran ens obriria la porta a la construcció d’un estat català plurinacional” i aquest és el marc idoni per dotar a l’Aran dels instruments necessaris per un major autogovern i el progrès econòmic i social del poble aranès

També i en aquesta línea, Convergència Aranesa, ha traslladat la necessitat i la voluntad, ja expressada en les institucions públiques araneses, d’establir un nou marc econòmic i polític que permeti a la màxima institució aranesa “establir el seu propi projecte nacional amb suficiència econòmica i financera per a la prestació dels seus serveis en el futur”.